За страната Естония

Република Естония е страна разположена в Североизточна Европа. Съседни на нея страни са Русия на изток и Латвия на юг. На север граничи с Финландия, Фински залив, а Швеция и Балтийско море остават на запад. Бреговата ивица достига дължина почти 3800 км. Естония е една от страните членки на ЕС, а също така и член на НАТО.

Държавата има два големи и красиви острова Хийумаа и Сааремаа.

В Естония има 5 национални парка, като най-старият и голям носи името Лахемаа.

В политическо отношение Естония е парламентарна държава, а главен държавнокомандващ е президента. Той се избира за срок от 5 години. Рийгиког се нарича законодателният орган на страната и съдържа камара от 101 депутати, избирани за същия период на управление. Като изпълнителен орган са премиерът и правителството.

Естония се състои от 15 области и отделни общини. Техният брой е 227, от които 34 са градско разделение, а останалите селски населени места.

Страната Естония е в преход към пазарна икономика, а сред водещите промишлени отрасли са добивът на горивни шисти, торф, фосфати, химическа промишленост, машиностроене, дървообработване, текстилна, хранително-вкусова, рибно-консервна, шевна и други промишлености.

Сред водещите отрасли в Естония се нареждат селско стопанство, на което се пада дял от 20%, а сред отглежданите култури са зеленчуци, картофи, лен, ечемик, ръж и пшеница. Животновъдството се характеризира предимно с беконно свиневъдство, риболов и млечно-месно скотовъдство.

Износът на страната възлиза на 3,1 млрд. и е насочен главно към страните – Германия, САЩ, Русия, Финландия, Швеция и Латвия.

Вносът възлиза на 4 млрд. и е от страни като Русия, САЩ, Финландия, Швеция и Германия.

Естония е християнска страна, но има и други религии, които се проповядват. Такива са: католици, униати, мюсюлмани, юдаизъм и други, наред с православните и католиците.

Столицата на Естония е Талин. Той е най-важният административен център за страната и Източна Европа, както и за Прибалтика. Населението му възлиза на 400 000 души.